Marijs Boulogne

Check jullie privileges!

Vijftig jaar geleden schreef Valerie Solanas haar vermaarde ‘SCUM Manifesto’, waarin ze furieus afrekende met ‘het inferieure geslacht’ van de man. Hoe zou die roep vandaag kunnen klinken, in Vlaanderen? Zonder enige pretentie om Solanas naar de kroon te steken, scherpt kunstenaar Marijs Boulogne haar pen voor een kort eigen manifest.