Lysanne Erlings

Flash mobs: alchemisten in de openbare ruimte

Op 24 februari 2007 veranderde heel even de sfeer op het Grand Central Station in New York. Maar liefst 207 mensen stonden plotseling vijf minuten stil en creëerden een groot tableau vivant. Passanten hielden halt. Het kostte hen een paar seconden om zich tot de nieuwe situatie te verhouden. Spontaan zochten ze contact met elkaar: waar waren ze precies getuige van? Een opvoering van toneelstudenten? Een protest? En als het een protest betrof, ging het dan om een politieke commentaar of een statement over de huidige menselijke conditie?