Lien Craps

Zuid-Europa na de besparingen

De klok springt op 0.00 uur en gejoel stijgt op uit de straten van Madrid. Geen feestgedruis, maar sluitende bars en hevig oproer. Het is 14 november en Europa staakt. Vooral in de zuidelijke crisislanden wordt het werk resoluut neergelegd. De bevolking is de aanhoudende bezuinigingen en de slepende werkloosheid beu. Een problematiek die ook de kunstensector niet koud laat, al blijft die niet bij de pakken zitten.