Lennert Mottar

De Amerikaanse droom als kleinood

Onzichtbare mensen in de marge van de Amerikaanse samenleving: een invalshoek voor drie speelfilms, gerealiseerd in de marge van de Amerikaanse filmindustrie. In 2010 werden Man push Cart (2005), Chop Shop (2007) en Goodbye Solo (2008) van Ramin Bahrani als trilogie van de American Dream op dvd uitgeven. Het is een losbladig minimalistisch drieluik waarvan elk onderdeel aan het grote publiek voorbij ging. In het licht van de traditie dient een waardevol stuk vergeetput bijwijlen te worden gesaneerd.