Laure Van den Broeck

Snakken naar liefde

Wanneer het over miskenning gaat, lijken weinig auteurs het zo slecht getroffen te hebben als de Amerikaanse Richard Yates, die eenzaam stierf op zijn zesenzestigste (in 1992), na een leven vol drank, huwelijksproblemen en gefnuikte ambitie. Zijn laatste roman, Cold Spring Harbor (waarvan zopas een verse Nederlandse vertaling verscheen bij De Arbeiderspers) dateert van 1986, maar kon de belangstelling niet meer doen opflakkeren. Ondanks de ruggensteun van beroemde tijdgenoten en bewonderaars, zoals Kurt Vonnegut, verdwenen na Yates' dood ook zijn boeken onherroepelijk van de plank.