Judith De Waele

Houd de kerk in het midden

46 parochiekerken om over na te denken: zo luidde de titel van een recente tentoonstelling in het STAM over de onzekere toekomst van Gents religieus erfgoed. Wie staat in voor het beheer en het behoud van deze heilige huizen, die lang niet allemaal nog een levendige geloofsgemeenschap herbergen? Moeten we ze überhaupt behouden? Niet alleen Gent kampt met deze vragen: Vlaanderen telt nog zon 1750 andere kerken waarvan de deuren steeds vaker gesloten blijven. Wat moeten we ermee?