Joke van Leeuwen

Verwondering

Wie zich verwondert, ervaart iets wat hem of haar uit de vanzelfsprekendheid trekt. Vanzelfsprekendheden zijn een bescherming, een vorm van veiligheid. Wie zoals ik als kind in een andere cultuur terechtkwam, ervoer die opschorting van vanzelfsprekendheden en de verwondering over wat anderen als vanzelfsprekend zagen.