Hans Vandevoorde

De waarde van literatuur

Waarom zou je literatuur lezen of letterkunde studeren? En welke waarde heeft de literaire traditie? Wie de waarde van literatuur niet wenst af te meten aan directe maatschappelijke criteria vindt hier een pleidooi voor haar nut en relevantie.