Hans Demeyer

Onthechting

Veel hedendaagse literatuur getuigt van een affectieve onthechting, van een afstand tot de eigen ervaring en identiteit. Deze vervreemding leidt tot een gevoel van ontworteling en desoriëntatie: de afwezigheid van enige kracht of richting die de mens ergens grondt – in een lichaam, een intimiteit, een thuis, een idee, een wereld. 

 

Perverser dan porno

In Bloeiende Agathade debuutroman van cultuurfilosoof Frank Vande Veire, wil een man een vrouw volledig bezitten, en die vrouw verzet zich daar niet tegen. Dat levert een ascetische roman op waarin de pornografische fascinatie wordt uitgeput.

De kritische macht van de kleine uitgeverijen

In een literair klimaat waarin de grote concernuitgeverijen steeds meer eenvormigheid van de persen doen rollen, is een nieuwe rol weggelegd voor kleine, onafhankelijke uitgeverijen. Hoe timmeren zij aan hun culturele, symbolische en economische profiel? We vroegen het aan de uitgevers van het balanseer, IJzer, Perdu en Voetnoot, en doen een voorstel voor de uitbouw van een parallel circuit voor de commerciële en de onafhankelijke uitgeverij.

 

Literatuur als seculier verlangen. 'Weerstandsbeleid' van Jeroen Mettes

Op 21 september 2006 pleegde literatuurwetenschapper, essayist, blogger en dichter Jeroen Mettes zelfmoord. Bijna vijf jaar later verschijnt zijn nagelaten werk in twee bundels. Weerstandsbeleid verzamelt zijn essays en vertaalt zijn blog Poëzienotities naar papier.

 

Testament van onze radicale werkelijkheid. 'N30' van Jeroen Mettes

Op 21 september 2006 pleegde literatuurwetenschapper, essayist, blogger en dichter Jeroen Mettes zelfmoord. Bijna vijf jaar later verschijnt zijn nagelaten werk in twee bundels: Weerstandsbeleid en N30. Die laatste bundel bevat Mettes’ gelijknamige, ambitieuze en ongepubliceerde poëzieproject en enkele andere gedichten.