Guy Duplat

Een verschil in cultuurpolitiek is in de eerste plaats een kwestie van geld

Waarin verschilt de cultuurpolitiek van de Franse en de Vlaamse Gemeenschap? Een simpele vraag met een niet zo simpel antwoord. Daarvoor zijn beide gemeenschappen ongetwijfeld nog veel te jong. In een eerste fase was ‘de regionalisering van de cultuur’ vooral een taalkundige aangelegenheid. Want het grote veld dat cultuur beslaat, stopt niet aan de grens. Ook kunst kent geen regionale beperkingen.