Guy Cassiers

De hamvraag is ons maatschappelijk draagvlak

Minister van Cultuur Joke Schauvliege stelt voor om de subsidieverdeling voor theater, muziek en andere kunsten over te laten aan aparte fondsen. Dat de minister het initiatief heeft genomen om hierover eerst een studie te laten uitvoeren, is voor dit debat alleszins een stap in de goede richting. Er bestaan immers verschillende vormen van verfondsing. Zo is het Nederlandse systeem anders dan het Deense, om slechts twee voorbeelden te noemen.