Geert Lovink

Endless, nameless

Wat als iedereen zich vandaag moet manifesteren als een uniek individu, waardoor uiteindelijk niemand nog opvalt? Wat als bedrijven en de overheid alles en iedereen kan controleren, en opvallen zelfs geen keuze meer is? Dan wordt anonimiteit een heilzame strategie om verzet aan te tekenen. Zowel activisten als hedendaagse kunstenaars maken van interventies zonder naam, of onder één collectieve naam, een inspirerend spel.