Flore De Sloover

Cultuurfinanciering in Brazilië: een inspirerend model

Al heeft Brazilië pas sinds 1985 een ministerie van Cultuur, en bedraagt het bbp per capita er maar een kwart van het Belgische, toch wist het Zuid-Amerikaanse land de voorbije jaren een brede waaier aan culturele activiteiten aan te bieden. Die positieve ontwikkeling is mee te danken aan de – niet onomstreden – Wet Rouanet, die sinds 1991 privépersonen en bedrijven prikkelt om geld te stoppen in cultuurprojecten. Een uiterst interessant voorbeeld voor België, waar de budgetten voor cultuur de komende jaren waarschijnlijk niet zullen toenemen…