Els Vervloesem

The Ambition of the Territory

Het versnipperde Vlaamse stadslandschap is het resultaat van een decennialange traditie van onbezonnen ruimteconsumptie en anti-stedelijk beleid. Tel daarbij de economische, ecologische en demografische toekomstverwachtingen, en het ziet ernaar uit dat de strijd om de schaarse open ruimte alleen maar zal toenemen. Geraakt de Vlaamse ruimte onderhand niet opgesoupeerd? De dubbeltentoonstelling The Ambition of the Territory daagt ons uit om radicaal anders over die ruimte na te denken.