Els De Bodt

‘Ik heb een afkeer van volwassenen die in de plaats van kinderen denken’

Dit najaar werd Oda Van Neygen met een groots afscheidsfeest en een laatste festival uitgezwaaid bij BRONKS, het Brusselse jeugdtheaterhuis dat ze bijna 25 jaar geleden eigenhandig uit de grond stampte. Het vuur in haar ogen is nog lang niet gedoofd. ‘De enige manier om de kloof tussen het onderwijs en de kunstensector te dichten is een grondige herziening van de leerplannen. Weinig leerkrachten beschikken over de nodige tools om kinderen terdege te begeleiden in hun contact met kunst.’