David Vermeiren

Oost West thuis best

Bijna twee decennia na de oorlog neigen verschillende Balkanlanden naar toetreding tot de EU en lijkt Europa zich te mogen verheugen op de finale inlijving van zijn oostelijke grensgebieden bij de westerse invloedssfeer. Cultureel zien we echter een andere tendens.