Daniëlle de Regt

Over gratie

Ooit werd ‘gratie’ gekoesterd als een artistiek ideaal dat de ultieme vereniging van ethiek en esthetiek behelsde. Maar op een zeker moment bleek de kunst dat ideaal liever kwijt dan rijk. De reconstructie van een verlies van een denkbeeld dat ondanks alles toch nog van betekenis zou kunnen zijn.