Christophe Madelein

Amazones in Cyberspace

The Matrix van de broers Wachowski leek in eerste instantie de zoveelste spectaculaire, maar al bij al lege sciencefiction-film. Voor wie aandachtiger toekeek, bleek echter snel dat hier wel iets meer aan de hand kon zijn. The Matrix is sciencefiction met een (potentieel) intelligent randje: 'cyberpunk'. In de eerste Matrix-film worden heel wat mogelijke pistes geopend, en het is daarom erg jammer dat de Wachowski's in het tweede deel, The Matrix: Reloaded, de inhoud hebben laten verdringen door een overdaad aan spektakel. (Het is nog afwachten welke richting het derde deel zal opgaan.) Cyberpunk ontstond in 1984 toen William Gibson de roman Neuromancer publiceerde. In de twintig jaar die intussen verstreken zijn is het genre nooit populairder geweest, en zoals voor zovelen is ook mijn kennismaking met cyberpunk via The Matrix verlopen.