Boukje Cnossen

Signalement: Iedereen een kunstenaar

In zijn boekje Iedereen een kunstenaar: over authenticiteit, kunstenaarschap en de creatieve industrie loopt Ruben Jacobs met zevenmijlslaarzen door de veranderende verhoudingen tussen kunst, samenleving en economie. Een bloemlezing van de meest relevante sociologische en filosofische literatuur mondt uit in een nieuw beeld van kunstenaarschap, voor iedereen die zich afvraagt wat de autonome kunst en de recente aandacht voor creativiteit in de economie eigenlijk met elkaar te maken hebben.