Bie Vancraeynest

Verbazing

Ik ben het voorbije decennium als jeugdwerker regelmatig naar voorstellingen geweest in het gezelschap van jongeren die hebben afgetast hoeveel rek er zit op de ongeschreven regels. Het antwoord is: weinig. We proberen er wel creatief mee om te gaan.