Anna Rispoli

Carrousel Bruxelles

In alle debatten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werd Brussel bizar genoeg grotendeels buiten beschouwing gelaten. Als zich ergens uitdagingen aandienen, dan toch wel aan de Zenne. Ook creatieve geesten worden door Brussel uit hun tent gelokt. Rekto:verso peilde bij een paar kunstenaars, bloggers en architecten naar hun verhouding tot de hoofdstad. Wat kan kunst Brussel bijbrengen?

 

LETS think about it

Kunstenaars doen het nooit voor het geld, dat is algemeen geweten. Anna Rispoli bracht dat principe ook in de praktijk. Voor haar dubbelperformance Casting Out the Nines liet ze zich geen geld betalen, maar vroeg ze het Leuvense STUK om haar tijd te compenseren met ruiltaken. Een voorstel voor elke artistieke creatie? Rekto:verso vroeg Rispoli om een kritisch verslag.