Alexander Roose

Over het nut en voordeel van het trage denken. Hans Blumenberg en de radicale nieuwheid van de Verlichting

Het gesprek over de Verlichting – vaker dispuut dan dialoog – is sinds de Verlichting haar naam kreeg nooit meer opgehouden. Zeker na de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust kwam de Verlichting meer dan ooit onder vuur te liggen. Op zoek naar de kiemen van de wereldbrand, werd het vooruitgangsgeloof ontmaskerd als niet meer dan een wereldse hertaling van het christelijke heilsgeloof. Blumenberg, een humanistisch denker met een joodse achtergrond, nam behoedzaam denkend de verdediging op.