Wedijver

De Waarden speelden wel niet zo gedisciplineerd als de Normen, waardoor die konden profiteren van de misverstanden en slordige passes. Omdat men zag dat zij niet altijd voor elkaar in de bres sprongen, begreep men snel dat de Waarden in gevaar waren. Niet door de sterkte van hun natuurlijke tegenhangers bij de Normen, maar door onderlinge rivaliteit. 

75_Wedijver.jpg

 

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.