We gaan op stadsklas, wil je mee?

Kunstencentrum BUDA, Demos, Het Transitiebureau (NL) en rekto:verso nodigen 20 zielen uit om vier dagen een fabriekspand te bezetten: van 2 tot 5 juli 2015, in Kortrijk. Na de bosklas in Noord-Frankrijk is dit een tweede collectief gesprek op zoek naar nieuwe antwoorden. Deze editie zal het hebben over protest, zonder leeftijdsgrens.

stadsklas_630_418_s_c1.jpgDe tijden zijn even onzeker als boeiend, zowel in de cultuursector als in de samenleving. De gekende antwoorden doen het niet meer. Het is nu aan een nieuwe generatie. Hoe kan en moet het anders? Omdat iedereen hetzelfde aanvoelt, maar een kader mist om dat te delen gaan we op stadsklas.

Wil je mee? Meld je aan voor 23 juni, dan stellen wij een evenwichtige groep samen. Download het reservatieformulier hier. 

WAT?

De kunsten claimen een sterke autonomie. Wars van de sociale, politieke, economische en wetenschappelijke realiteit. Dat willen we enkel toejuichen. Kunst ‘moet’ niks zijn en ‘moet’ vooral niks doen. Daarom kunnen ze net het bestaan van alternatieven verbeelden. Maar wat zijn we met die alternatieven als ze niet verbonden raken met de realiteiten waarvan ze claimen autonoom te zijn? We denken dat alternatieven pas in die verbinding tastbaar worden. Tijdens de stadsklas willen we het hebben over een zeer directe en tastbare vorm van die verbinding: protest!

De ‘stadsklas’ wil een betrokken gespreksruimte zijn tussen een grote groep ‘willing forces’ uit de jongere generatie, om samen wilde visies te delen en concrete plannen te smeden. Inhoudelijk staan er voorlopig drie vragen voorop:

- Wat is (jouw) protest vandaag? In de artistieke praktijk, in de kunstscène, op straat… als professional, burger of beweging

- Hoe verbinden we artistieke praktijken met die van ngo’s, activisten en burgers?

- Hoe brengen we vandaag artistiek protest in de publieke ruimte?

Hoe we het gesprek opzetten, bepalen we samen. We zoeken een werkbaar evenwicht tussen ‘open en informeel’ en ‘gericht georganiseerd’. We voorzien methodische coaching om een praatbarak te vermijden.

We mikken op constructieve uitkomsten, zowel collectieve als voor elke deelnemer afzonderlijk, in zijn/haar eigen praktijk. Er bieden zich een aantal concrete pistes aan: het Russische kunstenaarscollectief Chto Delat (dat politieke theorie verbindt met kunst en activisme) bereidt Kortrijk Congé voor en wil ons ontmoeten, de fabriek heeft een fablab en enkele sporen uit de vorige bosklas liggen nog open. Maar niets staat vast. We beslissen samen. Wat zijn jouw hamvragen? Wat zijn jouw verwachtingen? Geeft ze mee in je aanmelding.

VOOR WIE?

- Voor kunstenaars, cultuurwerkers, activisten, onderzoekers en doeners tussen twintig en veertig jaar, uit alle disciplines, met een grote dorst naar een ander soort kunstpraktijk en samenleving.

- We vragen ook een tiental ‘inspiratoren’ uit andere velden dan kunst en cultuur mee. Tip ons graag wie jij vindt dat we moeten uitnodigen om ons gesprek extra te kruiden.

WANNEER?

Start: Donderdag 2 juli 2015 (aankomst 12u)

Einde: Zondag 5 juli 2015 (vertrek 15u)

!! Op 11 juli is er het stadsfestival Kortrijk Congé van Kunstencentrum BUDA, vzw Wit.h en De Kreun waar Chto Delat een ‘optocht voor de toekomst’ plant. Noteer dat moment alvast in je agenda.

WAAR?

BudaFabriek - Dam 2 A, 8500 Kortrijk

HOE?

- Aanwezigen zijn de hele periode aanwezig. De stadsklas is geen duiventil.

- Overnachting? We kraken een fabriekspand. Basis voorzieningen zijn er, maar we kamperen indoor (of bij mooi weer op het dak?). Voorzie dus je krakerskit (matje, slaapzak en eventueel tent). Verhaaltjes voor het slapengaan zijn welkom.

- Koken: we nemen zes keukenprins(ess)en mee.

PRIJS?

We vragen 115 € waaronder overnachting en all-in catering. Voor wie de prijs om een of andere reden moeilijk ligt, is er een solidariteitsfonds. We maken geen winst op deze vierdaagse. Als er geld over is betalen we terug. Jij bent onze winst!

AANMELDING

Stuur voor dinsdag 23 juni het invulformulier naar stadsklas@demos.be. We kunnen immers niet goed kunnen inschatten hoe groot de interesse is én willen graag de meest boeiende combinatie van mensen proberen samen te krijgen.  Maak je geen zorgen, we zijn oprecht nieuwsgierig naar elk verhaal. Tegen woensdag 24 juni laten we je finaal weten of je mee kan. We hope so! Aarzel niet te lang!

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Geachte initiatiefnemers, met

Geachte initiatiefnemers,

met zeer veel interesse neem ik kennis van dit initiatief, dat mij beslist aanspreekt. Zeer blij dat jullie deze interessante groep uitnodigen. Ik heb zelf samengewerkt in 2010 met Glucklya, stichtend lid van Chto Delat (vert. : Wat nu ?) , nav een performance in Waterschei. Zij is een kunstenaar met een oprechte, gemeende en onderbouwde sociale bewogenheid, een ingesteldheid die z'n wortels vindt in de situaties in het Rusland van de laatste decennia. Terechte bekommernis om hiervoor de meest boeiende combinatie van mensen bijeen te zoeken.

Groot is evenwel m'n ontgoocheling te lezen dat jullie daarvoor simpelweg een leeftijdsgrens instellen ! Waarom eigenlijk ? Gemakshalve ? Uitgerekend ivm dit initiatief vind ik dat wat kort door de bocht !
Dit is dan ook nu reeds mijn protest: weg met de leeftijdsdiscriminatie in het kunstenveld ! (dat zou zij zelf wellicht ook niet appreciëren, ik was 54 toen ik deelnam aan een van haar video-dansperformances in Waterschei). Er zijn beslist andere manieren om tot een afgegrensd deelnemersveld te komen.

Meer in het algemeen vind ik het (te vaak) begrenzen van kunstinitiatieven dmv leeftijd, niet echt gepast in een discipline, welke bij uitstek zelf vrijheid claimt, non-discriminatie etc. ... Bedenk: wat is tegenwoordig jong ? oud ? Heeft dat in de praktijk wel met een leeftijdsgetal te maken ?
Kunst daarentegen houdt z'n beoefenaars bij uitstek jong van geest en van ingesteldheid, zo leert de geschiedenis en dat is ook mijn ervaring. Steeds opnieuw zaken kritisch in vraag stellen, is immers een basisattitude van een kunstenaar, en dat houdt juist jong en alert.

Jullie initiatief riskeert aldus een onderonsje te worden van " - 40 ers", terwijl een doorsnee van de maatschappij, qua leeftijd, er toch iets anders uitziet ! Ik denk nu even vooruit aan de relevantie van jullie resultaat met dit initiatief. Of meent men geen betekenisvolle discussie over protest te kunnen voeren, met al wie boven die grens zit ? M.i. is het wel zo dat mensen op élke leeftijd streven naar een bepaald vooruitzicht, een betere toekomst (ongeacht of die toekomst nu gemiddeld nog 10/20 /30 of 40 jaar kan duren). Ik zie geen heil in dat soort leeftijdhokjes-mentaliteit in het kunstenveld !
Heel wat kunstenaars begonnen en beginnen hun carrière op een latere leeftijd, soms na eerst totaal andere wegen te hebben bewandeld. Het oeuvre dat ze nalieten was daarom niet minder cf. Kandinsky, Matisse, Van Gogh om er een paar uit het verleden te noemen.

Wat doen jullie immers met de zo nodige verbondenheid tussen de leeftijden, binnen een gemeenschap ?

Ik ben ervan overtuigd dat jullie op die manier waardevolle inbreng gaan missen. Het kan toch niet de bedoeling zijn, tot een soort "eenheidsworst-discussie" te komen, aangestuurd door exclusieve leeftijdsgenoten, en gevoed vanuit een (uiteraard) gelijkaardige (want zelfde leeftijdsgroep) ervaringskunde ? En gaat men dan echt concluderen dat het aldus verzamelde protest, het "protest van nu" is ?

Tot zover m'n commentaar.
U hoeft die uiteraard niet in overweging te nemen (of zelfs maar te lezen), want schrijver dezes is zit net iets boven de leeftijdsgrens (althans administratief) .... ;-P

Bien à vous,

AG

Beste 40-minners van de

Beste 40-minners van de stadsklas,

Ik geef jullie in overweging om eens na te denken over verbinding tussen de generaties, het weggummen van middelbare mensen uit de media, en het populaire idee dat vernieuwing alleen van de jongere generatie komt. Ik wou daar een heel epistel over schrijven, maar ik zie dat Annemie Ghekiere dat al gedaan heeft.

Vriendelijke groet,
Marieke van der Velden

Beste, Bruggen slaan tussen

Beste,

Bruggen slaan tussen generaties of (sub)culturen is niet evident, dus wil ik zeker niet met het vingertje wijzen naar de organisatoren, het lijkt me een heel tof iniatief.

Maar omdat de discussie nu toch is geopend, enkele gedachten in dit verband:

We mogen ons niet blindstaren op de hype 'vernieuwend = jong = politiek relevant'

Er zit een enorme rijkdom aan ideeën, netwerking, en expertise bij mensen die al projecten hebben uitgewerkt, bakken ervaring hebben, kennis hebben over wat werkt, niet werkt, etc etc. Hen in connectie brengen met frisse krachten, kan heel interessant zijn.

Ik had bij het lezen van de leeftijdsgrens ook iets van 'pech, ik val er buiten', 42 jaar oud ;-ç
Ikzelf had er eerder een gelaten, beetje cynisch gevoel bij, maar de argumenten hierboven houden wel steek voor mij.

Ik vond die leeftijdsafbakening gewoon vreemd en willekeurig. Meestal wordt je eruit gebonjourd als je 30 bent. Dus is 'jong' nu plots 40? Pech dat ik er weer net boven uit priem. Mijn hoofd, ideeën, inspiratie en goesting voelt zich nog geen senior.

Maar toen ik las over het kamperen voelde ik me plots toch oud. Ik dacht ik ook 'mijn rug kan hier niet meer tegen'. Ik ben geen luxebeest, verre van, maar ik heb in mijn leven al veel actiekampen, kraakpanden, etc meegemaakt, en ik weet dat nu niet meer zo evident is.

Is gewoon een illustratie van de keuzes die je maakt bij het opzet van een initiatief, en de gevolgen ervan.

Misschien zijn dit bewuste keuzes, misschien niet, maar het lijkt me in ieder geval wel interessant om, als organisator, deze feedback te krijgen.

veel succes ermee,
mvg
inez louwagie
creatief activiste voor het leven

bij het herlezen van mijn

bij het herlezen van mijn posts ontdek ik enkele typfouten, zelfs een -dt
sorry hiervoor, het is al laat ;-)
inez

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.