Verwondering

Wie zich verwondert, ervaart iets wat hem of haar uit de vanzelfsprekendheid trekt. Vanzelfsprekendheden zijn een bescherming, een vorm van veiligheid. Wie zoals ik als kind in een andere cultuur terechtkwam, ervoer die opschorting van vanzelfsprekendheden en de verwondering over wat anderen als vanzelfsprekend zagen.

75_Verwondering.jpg

 

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.