Verontwaardiging

De verontwaardiging wordt bedreigd door de inflatie ervan. En dat is gevaarlijk. Daarom moeten we minder verontwaardigd zijn. Iets stiller. Iets gerichter. Iets meer mededogen aan de dag leggen. Iets meer inlevingsvermogen. Iets meer medemenselijkheid. Laten we de verontwaardiging sparen voor de echt grote zaken. 

75_Verontwaardiging.jpg

 

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.