Verbinding

Een fotograaf heeft extra mogelijkheden tot contact. Heb je geen gemeenschappelijke taal met mensen in andere landen, dan wordt het handelen zelf de communicatie. Zo ontluikt het verzamelde beeldmateriaal tot een vorm van relationele poëzie, een soort van kennismaking die voor een vereenzelviging kan zorgen met de afgebeelde persoon.

75_Verbinding.jpg

 

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.