Verbazing

Ik ben het voorbije decennium als jeugdwerker regelmatig naar voorstellingen geweest in het gezelschap van jongeren die hebben afgetast hoeveel rek er zit op de ongeschreven regels. Het antwoord is: weinig. We proberen er wel creatief mee om te gaan. 

75_Verbazing.jpg

 

 

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.