Vacature zakelijk coördinator

Rekto:verso zoekt een zakelijk coördinator met een neus voor marketing en communicatie, om met ons te verbreden van cultuurtijdschrift tot een bredere organisatie voor culturele reflectie over cultuur en samenleving. Lees hier de vacature. Solliciteren kan tot 10 maart.

 

De jongste jaren is REKTO:VERSO zijn vrijwilligerswerking gestaag gaan semi-professionaliseren, met sinds 2016 een vierkoppige en deeltijds bezoldigde kernredactie. Nu verbreedt REKTO:VERSO zich van een papieren cultuurtijdschrift tot een bredere werking voor culturele reflectie. In dat kader zijn we op zoek naar een:

 

ZAKELIJK COÖRDINATOR

(incl. MARKETING & COMMUNICATIE)

m/v/x - halftime 

 

Taakomschrijving

 • Je bent verantwoordelijk voor het zakelijk beleid van de organisatie, en het centrale aanspreekpunt voor onze zakelijke partners. Naast de dagelijkse opvolging zet je voluit in op initiatieven die REKTO:VERSO een stap verder helpen zetten.
 • Je boort strategische opportuniteiten aan die de distributie, zichtbaarheid en impact van REKTO:VERSO verhogen voor de langere termijn, en ook in Nederland.
 • Je structureert de communicatiepolitiek van REKTO:VERSO en maakt die meer performant, met nadruk op perscommunicatie en digitale communicatie vanuit de nieuwe site (half maart 2017).
 • Je volgt de financiële balans van REKTO:VERSO op en versterkt ze nog, o.a. door op een creatieve en inhoudelijk verantwoorde manier op zoek te gaan naar extra inkomsten, ook naast de bestaande advertentiewerving.
 • Je werkt en voert campagnes uit voor extra abonnees en meer digitale bezoekers.
 • Je superviseert de (semi)vrijwillige medewerkers die instaan voor de administratie en de advertentiewerving, en werkt nauw samen met de kernredactie. Je woont regelmatig redactievergaderingen en andere overlegmomenten bij, en rapporteert mee aan het bestuur van REKTO:VERSO.

 

Wij vragen

 • Affiniteit met de missie van REKTO:VERSO, en enthousiasme om deze missie ook met kennis van zaken te kunnen uitdragen naar alle mogelijke partners.
 • Zin voor initiatief en de knowhow om ideeën om te zetten in concrete plannen en realisaties: je houdt ervan om nieuwe plannen te bedenken en uit te voeren.
 • Ervaring in cultuurmanagement en -marketing en financieel beleid (opstellen en opvolgen van begrotingen, onderhandelen met mogelijke partners, ...).
 • Ervaring met communicatiemanagement, onder meer inzake sociale media.
 • Inzicht in het cultuurbeleid, zowel op Vlaams als op Europees niveau.
 • Een grote kennis van en brede interesse in het cultuurveld in Vlaanderen, eventueel met uitlopers naar onderwijs, media en/of middenveld. Kennis van het Nederlandse cultuurveld is een pluspunt.
 • Een breed netwerk hebben of dit op korte termijn kunnen uitbouwen.
 • Zelfwerkzaam, communicatief en punctueel zijn.

 

Wij bieden

 • Een stevige uitdaging in een kleine maar stabiele en ambitieuze organisatie, met veel kansen om de bestaande werking verder uit te bouwen, in samenspraak met de kern- en vrijwilligersredactie en de raad van bestuur.
 • Samenwerking met een gemotiveerd duo dat de meer praktische dagelijkse werking rond boekhouding, administratie en advertentiewerving op zich neemt.
 • Een halftijdse functie, 19 uur per week, flexibel in te vullen.
 • Voornamelijk thuiswerk.

 

Solliciteren?

Stuur je motivatiebrief en CV ten laatste op 10 maart naar voorzitter Tom Rummens, via rummenstom@gmail.com. De eerste gespreksronde is op 21 maart in Antwerpen (vanaf 16u).

 

Wie zijn wij?

REKTO:VERSO is sinds 2003 een organisatie voor reflectie over kunst/cultuur en samenleving. Wij willen de kritische beschouwing en het debat rond film, podium, muziek, literatuur, beeldende kunst en brede culturele (beleids)kwesties stimuleren en verdiepen, zowel in Vlaanderen als Nederland. Dat doen we via drie evenwaardige kanalen: met actuele online artikels en opinies op rektoverso.be, met een gratis driemaandelijks thematisch printnummer (oplage 15.000 ex), en via diverse live momenten van reflectie. Zo wil REKTO:VERSO dieper graven dan de reguliere media, maar tegelijk toegankelijk blijven voor een breed cultureel geïnteresseerd publiek. Kortweg willen we als ‘basiswerking voor cultuur en kritiek' bevorderen dat de samenleving meer aandacht krijgt voor de kunsten, en de kunsten meer aandacht voor de samenleving.

REKTO:VERSO vzw wordt sinds 2006 structureel gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en was in 2013 laureaat van een Vlaamse Cultuurprijs.

 

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • No HTML tags allowed
 • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.