Ronde punten

De afgelopen decennia investeerden lokale en regionale overheden fors in kunstwerken in de publieke ruimte. Dat is op zich geen nieuw gegeven. Maar terwijl kunst in de publieke ruimte voorheen in eerste instantie diende bij te dragen tot de reputatie van de gezagsdragers of tot het activeren van het collectieve geheugen, zijn de achterliggende motivaties nu uiteenlopender. Het artistieke resultaat is zo mogelijk nog heterogener. Je hoeft maar je wagen te nemen en de vele werken die je op ronde punten tegen komt, te inventariseren en je zal al snel merken dat er van een consequente lijn geen sprake is. Op Vlaanderens wegen vind je dan ook de meest waanzinnige artistieke exploten. Rekto:verso stuurde fotograaf Boris Snauwaert op pad en vroeg hem een kritische reportage te maken over Vlaamse "ronde-punten-kunst. Of hoe de fotografische blik kan uitgroeien tot kunstkritiek.

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.