Rekto:verso zoekt zakelijk leider

Rekto:verso  is op zoek naar een halftijdse zakelijke kracht, voor strategisch management, het verwerven van inkomsten en de financiële opvolging van de werking. Het gaat om een bezoldigde functie. Solliciteren kan tot 17 augustus. Hier de vacature.

 REKTO:VERSO is een gratis tweemaandelijks tijdschrift dat de wereld beschouwt vanuit kunst en cultuur. Het biedt nieuwsgierige cultuurliefhebbers een verdiepende blik op film, podium, muziek, literatuur en beeldende kunst, en betrekt hen dichter bij actuele culturele kwesties. REKTO:VERSO wil daarvoor dieper graven dan kranten en radio, maar toegankelijker zijn dan de vaktijdschriften. Kortweg willen we als 'tijdschrift voor cultuur en kritiek' bereiken dat de samenleving meer aandacht krijgt voor de kunsten, en de kunsten meer aandacht voor de samenleving.

REKTO:VERSO verschijnt vijf keer per jaar en wordt gratis verdeeld op 15.000 exemplaren, via 300 verdeelpunten in Vlaanderen en Nederland. Het blad valt bovendien volledig te consulteren op www.rektoverso.be. REKTO:VERSO was in 2013 laureaat van een Vlaamse Cultuurprijs. Het tijdschrift wordt structureel gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

REKTO:VERSO is een vzw en grotendeels een vrijwilligersorganisatie, maar wordt gecoördineerd door twee deeltijds betaalde krachten. In dat kader is REKTO:VERSO op zoek naar een

 

ZAKELIJK LEIDER (m/v)

Deeltijds

 

Taakomschrijving

* Op een creatieve en inhoudelijk verantwoorde manier op zoek gaan naar inkomsten voor REKTO:VERSO. Dit gebeurt via subsidies (Vlaanderen en Europa) en eigen inkomsten (advertentiewerving, partnerschappen met organisaties en festivals, abonnementen en alle mogelijke andere vormen van ondersteuning). REKTO:VERSO hecht daarbij veel belang aan een gezonde balans tussen subsidies en eigen inkomsten.

* Strategische opportuniteiten aanboren die de distributie, zichtbaarheid en impact van REKTO:VERSO verhogen voor de langere termijn, en ook in Nederland.

* Opvolgen van de financiële situatie: begroting opstellen en opvolgen, tussen-tijdse afrekeningen maken, zakelijk luik van subsidiedossiers opstellen, ...

* In nauwe samenwerking met boekhoudkantoor: uitvoeren van betalingen, uitschrijven van facturen, alle administratieve taken opvolgen en waar nodig uitvoeren.

* Nauw overleggen en samenwerken met de inhoudelijke coördinator. Regelmatig bijwonen van redactievergaderingen en andere overlegmomenten. De zakelijk leider rapporteert aan de raad van bestuur van REKTO:VERSO.

Wij vragen

* Affiniteit met de missie van REKTO:VERSO en deze missie ook enthousiast en met kennis van zaken kunnen uitdragen naar alle mogelijke partners.

* Ervaring in cultuurmanagement en -marketing en financieel beleid (opstellen en opvolgen van begrotingen, onderhandelen met mogelijke partners, ...).

* Inzicht in het cultuurbeleid, zowel op Vlaams als op Europees niveau.

* Zin voor initiatief en de knowhow om ideeën om te zetten in concrete plannen en realisaties.

* Een grote kennis van en brede interesse in het cultuurveld in Vlaanderen. Kennis van het Nederlandse cultuurveld is een pluspunt.

* Een breed netwerk hebben of dit op korte termijn kunnen uitbouwen.

* Zelfwerkzaamheid, communicativiteit en punctualiteit.

Wij bieden

* Een stevige uitdaging in een kleine maar stabiele organisatie, de mogelijkheid om deze organisatie verder uit te bouwen in samenspraak met de inhoudelijke coördinator, een vrijwillige redactie- en communicatieploeg en de raad van bestuur.

* Een halftijdse functie, 19 uur per week, flexibel in te vullen.

* Voornamelijk thuiswerk.

Solliciteren?

Stuur je motivatiebrief en CV ten laatste op zaterdag 17 augustus 2014 naar Tom Rummens, tom.rummens@hotmail.com. De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdagavond 28 augustus in Antwerpen. Een eventuele tweede gespreksronde vindt plaats op zaterdagvoormiddag 13 september. 

download_klein.jpgDownload hier een pdf van de vacature.

 

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.