Rekto:verso sponsort onderzoeksjournalistiek

Dit jaar reikt rekto:verso drie ipv twee beurzen van elk € 1000 uit, voor auteurs met een eigen journalistiek onderzoek binnen het brede veld van kunst en cultuur in Vlaanderen en/of Nederland. De resultaten van het onderzoek worden dan, in de vorm van een artikel, gepubliceerd in rekto:verso. Welk onderwerp vind jij dat er dringend eens serieus onderzocht dient? Dien voor 1 juli 2014 je aanvraag in.

Dit jaar zijn er twee soorten beurzen: 

 • Voor onderzoek naar een onderwerp in het brede veld van kunst en cultuur (2 beurzen)
 • Voor onderzoek binnen de podiumkunsten (één extra beurs, met dank aan het prijzengeld van de Cultuurprijs Podiumkunsten 2013 voor rekto:verso
 • Geef op je aanvraagformulier aan voor welke beurs je indient.

Onder ‘culturele onderzoeksjournalistiek’ begrijpen we:

 • Nieuw onderzoek over reële – veelbesproken of net onderbelichte – kwesties en/of praktijken binnen het kunstenveld, de commerciële cultuursector, het cultuurbeleid of de brede culturele werkelijkheid van de Lage Landen.
 • Concreet onderzoek over (bijvoorbeeld) culturele organisaties, effecten van bepaalde beslissingen, aan de gang zijnde politieke/economische/sociale ontwikkelingen binnen het cultuurveld, …
 • Onderzoek dat gebruik maakt van journalistieke tools als interviews, enquêtes, bronnenonderzoek, …
 • Onderzoek dat niet noodzakelijk ‘onthullend’ hoeft te zijn, maar wel minstens nog niet breed bekende feiten/ontwikkelingen presenteert of blootlegt
 • Niet: eerder academisch, kunstkritisch of abstract-beschouwend onderzoek naar specifieke kenmerken of evoluties van artistieke oeuvres (pakweg ‘de katholieke iconografie in het werk van Jan Fabre’). Ook niet: onderwerpen die zich enkel in het buitenland afspelen (pakweg ‘de privésponsors van Tate Modern’).

Wie komt in aanmerking?

 • Elke Nederlandstalige auteur, ongeacht leeftijd of nationaliteit, die een proeve van eerdere publicaties kan voorleggen.
 • Ervaring met (onderzoeks)journalistiek strekt tot voordeel, maar is geen must.

Voor de ronde van 2014 dienen geïnteresseerde auteurs ten laatste op dinsdag 1 juli 2014 hun aanvraag/voorstel in, op redactie@rektoverso.be. Ten laatste medio september worden zij op de hoogte gebracht van de beslissing van de jury (bestaande uit drie redactieleden van rekto:verso en twee externe professionele journalisten). Aanvragen worden beoordeeld op:

 • hun actuele relevantie voor Vlaanderen en/of Nederland
 • hun mogelijke nieuwswaarde
 • de kwaliteit van de uitgetekende onderzoeksaanpak
 • de mate waarin het onderzoek past binnen de redactionele lijn van rekto:verso

Extra verduidelijkingen:

 • De beurs van € 1000 geldt voor het hele onderzoek (verloning, transport, andere onkosten), inclusief publicatie. 
 • Dit is de enige ronde voor 2014. Een volgende oproep volgt pas in 2015. 
 • Praktische of inhoudelijke vragen over deze oproep? Toets ze voor je aanvraag gerust af bij wouter.hillaert@rektoverso.be.
 • Bekijk hier al twee realisaties van vorige beurswinnaars in 2013: culturele broedplaatsen (Roel Griffioen), het kunstenaarsstatuut (Fenneke van der Aa).

download_klein.jpg Download het aanvraagformulier.

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • No HTML tags allowed
 • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.