Rekto:verso: meer dan een boekje

Bijna vijftien jaar bestaat rekto:verso nu, tijd voor een nieuwe transformatie. Van papieren boekje vervellen we in maart 2017 naar een bredere organisatie voor reflectie rond cultuur en samenleving. De inhoud blijft dezelfde, de verpakking en de werking veranderen. We bieden je als lezer graag een inkijk in de plannen.

Vraag aan 100 geëngageerde cultuurliefhebbers wat ze associëren bij rekto:verso en het antwoord zal heel vaak ‘een tijdschrift’ zijn. Zo zijn zes mid-twintigers er in september 2003 ook aan begonnen. Daar is onze hele redactionele werking ook nog steeds op gebaseerd: op het samenstellen van een gratis boekje over film, literatuur, beeldende kunst, podium, muziek en – steeds vaker – cultuurbeleid. We dachten en werkten in blokken van twee maanden: van het brainstormen over artikels en auteurs in tweewekelijkse redactieraden op zondagavond, tot de licht orgastische ervaring van met je neus door de vers gedrukte pagina’s bladeren. En dat zes en daarna vijf keer per jaar. Die geur van verdieping op papier: dat was wat ons als vrijwilligersredactie altijd aan de gang hield.

EditorialMeeting.jpg

Sinds 2003 is er veel gebeurd. Boekje werd krant, krant werd weer boekje en losse artikels over vooral kunst verbreedden zich gestaag tot meer thematisch samengestelde dossiers over cultuur en samenleving. Zo werd in 2011 de helft van het boekje een themanummer – herinner je ‘geweld’, ‘het witte westen’, ‘schoonheid’, ‘porno’, ‘mislukking’, ‘verzet’ of ‘rechts’ nog? Algauw volstonden 100 pagina’s niet meer om het aangroeiende verkeer van bestelde en ingestuurde artikels nog langer in goede banen te leiden en werden steeds meer artikels naar de site verwezen. Zo voelde het voor sommige auteurs ook: als hun doorwrochte vrucht enkel online verscheen, waren ze dan niet goed genoeg voor het boekje? Want rekto:verso, dat was toch een papieren tijdschrift?

Meer precies waren we een boekje-met-een-site, aangevuld met af en toe een debat of een workshop. Daarvoor kregen we voor onze tiende verjaardag in 2013 ook een Cultuurprijs, dankuwel Joke. Maar ook nog altijd met een vrijwilligersredactie, naast een deeltijds bezoldigd coördinator annex zakelijk leider die steeds meer balletjes in de lucht moest houden, wat uiteindelijk bijna op goochelen begon te lijken. Terwijl de digitalisering zich volop doorzette en de ingestuurde vragen en artikels bleven aangroeien, werd het tijd voor een kleine herstructurering.

DRIE POTEN, ÉÉN TAFEL

Vanaf 2017 wordt rekto:verso een site-met-een-boekje en een organisatie op drie gelijke poten: online, print en live.

Vanaf 2017 wordt rekto:verso een site-met-een-boekje en een organisatie op drie gelijke poten: online, print en live. Tussen deze drie poten willen we onze inhoud laten overstromen: het verslag van een live moment wordt een artikel op de site, een themanummer dat extra gaat leven krijgt een live staartje, van een interview voor het volgende boekje brengen we een korte video-montage online, enzovoort. Dat is de droom. Hier onze drie basisoverwegingen:

Onze nieuwe site – volop in aanbouw – wordt vanaf medio maart hét publicatiekanaal van rekto:verso, voor een meer gelijkmatige stroom van twee à drie nieuwe artikels per week. Op deze site zal rekto:verso zijn meer actuele cultuurbeschouwing publiceren. Geen korte recensies, geen snel nieuws, wel iets tragere kritische beschouwing en achtergrond bij wat we relevant vinden aan wat er momenteel speelt. De centrale insteken worden debat, onderzoek en opinie. Op onze nieuwe site willen we de meerwaarde van internet als medium doordenken: meer mogelijkheden tot directe discussie onder onze community van lezers, heel af en toe ook een meer audiovisuele alternatieve vorm van kritiek. Een schare van vijf vaste columnisten publiceren telkens een korte ‘brief van de week’. De site wordt ook ‘responsief’: leesbaar op al je digitale apparaten. We gaan voor een omgeving waar longreads beter tot hun recht komen, en ons hele archief van intussen 2000 artikels gratis raadpleegbaar blijft.

Brecht Vandenbroucke_illustratieRV54.jpg

Ons printnummer wordt een kwartaalblad in full colour en een licht opgefriste vormgeving. Vanaf jubileumnummer 75 (maart 2017) zullen vier nummers per jaar (maart, juni, september en december) een meer tijdloze kijk op kunst, cultuur en samenleving bieden. Onze boekjes worden volledige themanummers, die een brede culturele kwestie uit de tijdsgeest of het artistieke bedrijf hakken en proberen verdiepen. Rond 15 maart publiceren we Het Grote Emoticon: een catalogus waarin 75 auteurs en visuele kunstenaars elk één emotie belichten, voor een meer geschakeerd gesprek over kunst en samenleving. In juni brengen we dan een themanummer uit over ‘publiek’, lees hier alvast het opzetje. Voor de nummers van het najaar staat de keuze nog open. We houden graag de vinger aan de pols, zelfs op het trage papier.

Live momenten van reflectie worden onze favoriete vorm van samenwerking met andere culturele of andere partners. Live kan je samen constructief nadenken, biedt de persoonlijke ontmoeting extra leerkansen, kan je directer op elkaar inspelen. Rekto:verso wil daar graag expertise in opbouwen en aanbieden: wat zijn andere of zelfs nieuwe vormen van reflectie, naast het klassieke debat? Met de Duo Dates, het Cultuurparlement, Phantom Radio of de Bosklas zijn we ons daar al een tijdje in aan het oefenen. In onze nieuwe werking willen we daar nog bewuster op inzetten. In digitale tijden vinden we live reflectie een noodzakelijk oefenterrein voor samen-denken.

EN GARDE!

Om deze plannen te bolwerken hervormen we onze redactie. Een vierkoppige kernredactie zal anderhalve dag per week bezoldigd worden om de rest van de vrijwilligersredactie meer te laten focussen op het eigenlijke werk: de vinger aan de pols houden, brainstormen, artikels lezen, schrijven en feedbacken. Niet langer in blokken van twee maand, maar in schuiven van 52 weken. Deze kernredactie is opgevat als een wissel-werking, maar voor dit jaar zullen Isolde Vanhee, Wannes Gyselinck, Johannes De Breuker en Wouter Hillaert alvast de honneurs waarnemen. Voor het eerst in de geschiedenis van rekto:verso wordt het inhoudelijk-redactionele werk dus voor een stukje mee bezoldigd, daar zijn we blij om. We zoeken momenteel ook een nieuwe halftijds zakelijk leider, onder meer om extra zichtbaar te worden in Nederland.

Ook onze auteurs zullen mee profiteren van de subsidieverhoging die rekto:verso vanaf januari 2017 heeft mogen noteren: we trekken onze auteursvergoeding op met 75%. Om van jou als lezer maar te zwijgen. Rekto:verso blijft gratis. Rekto:verso blijft ook doorgaan op zijn aloude missie om met verdiepende reflectie over kunst en samenleving het brede culturele debat aan te zwengelen. Kortom: oude wijn in nieuwe zakken dus. Nog een maandje geduld… 

^ Terug naar boven
 

Reacties

. Zolang het trage papier,

.
Zolang het trage papier, maar niet het gekneusde papier wordt.
Tussen de cracquelé van vergeten te lezen.

Tussen de scharnieren van de hitsige eeuwigheid.
Van de lelijke tijd. Die is overgebleven.

Ik dank u voor dit cadeau. Dit chic geschenk.
Dat nog altijd geurt naar de liefde. Tussen inkt en papier.

Heerlijk nummer 75.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.