Rekto:verso live: ‘Ja is het nieuwe nee!’

Op dinsdag 23 juni presenteert rekto:verso zijn zomernummer over verzet in en met Frascati Theater in Amsterdam, op een gespreksavond over verschillende vormen van protest. Voor of tegen? Gewoon afkomen!

vinger_met_smiley_3.jpgVerzet broeit meer dan ooit, zo lijkt het wel. Van het Maagdenhuis in Nederland tot Hart boven Hard in België. Tegelijk stuiten klassieke vormen van protest, van staking tot petitie, op steeds meer scepsis van de publieke opinie. Moeten we op zoek naar meer creatieve vormen van verzet, al dan niet geïnspireerd door artistieke verbeelding? Of ons juist losmaken van die double-bind met het beleid? Weg met 'tegen', leve 'voor'?

Ter gelegenheid van ons volgende nummer, over nieuwe vormen van verzet, organiseren Frascati en rekto:verso een avond over protest.

Hebben de klassieke vormen van verzet zoals bezettingen, marsen en demonstraties voorgoed afgedaan? Is positief verzet – gericht op voorstellen in plaats van kritiek – dé manier om tegenwoordig verandering teweeg te brengen? Leve het optimisme van eigen kracht en overtuiging, met concrete alternatieven die we zelf vormgeven? Of is dat alleen maar enthousiast de agenda dienen van het neoliberale parool 'trek je plan'? En wat is de sterkte of zwakte van geweld binnen dit vraagstuk?

Met Jan Rotmans (Nederland Kantelt), cultuurfilosoof en activist Lieven de Cauter en beeldend kunstenaar Nicoline van Harskamp. Gespreksleiders zijn Wouter Hillaert en Lara Staal.

 

WANNEER? Dinsdag 23 juni, 20u30

WAAR? Frascati 4, Nes 63, Amsterdam

PRIJS: 5 euro

Gewoon afkomen!

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.