Rekto:Verso & De Nieuwe Garde zoeken essays over publiek!

In juni brengt rekto:verso een themanummer uit over 'publiek'. Samen met De Nieuwe Garde, een platform voor aanstormende essayisten, gaan we op zoek naar essays over dit thema. Heb jij een goed essay-idee?
 
Afbeelding gezamelijke oproep Rekto Verso .jpg
Samen met De Nieuwe Garde gaat rekto:verso op zoek naar essays over publiek. Niet bij doorgewinterde schrijvers maar bij jonge, aanstormende essayisten die nog wat extra begeleiding kunnen gebruiken. 
 
Zit jij met een goed idee voor een essay, maar kan je nog wat extra hulp gebruiken? Stuur je essay met publiek als centraal thema vóór 1 mei op en maak kans op een traject bij De Nieuwe Garde en een publicatie op onze website. Essays mogen niet langer dan 2.500 woorden zijn en moeten voor 1 mei via deze link (met vermelding van rekto:verso) opgestuurd worden. De auteurs van de gepubliceerde artikelen ontvangen natuurlijk een vergoeding van ons.
 
Hier alvast wat inspiratie:
 
- Hoe helder is die rolverdeling tussen kunstenaar en kijker vandaag nog? Populisme, participatie, sociale media, digitalisering: ze hebben de samenleving schijnbaar zo ‘plat’ gemaakt dat de individuele toeschouwer nu minstens zo actief lijkt als de (politieke, artistieke) actoren van weleer. Vandaag is iedereen zender. Economie, media, politiek: ze worden intussen zelfs gedefinieerd vanuit de gebruiker, de consument. De kiezer is een klant geworden: hij heeft altijd gelijk. 
 
- Ook in de kunsten zijn de rollen diffuus geworden. Meer en meer theatervoorstellingen vragen de toeschouwer om zelf (mee) de voorstelling te maken. Steeds makkelijker ruimen musea plek in voor de expressie of het welbevinden van de bezoeker zelf. Co-creatie, co-programmatie, co-whatever. Is die emancipatie van de kijker een goede of juist een verontrustende zaak? 
 
- Wat betekenen al die (machts?)verschuivingen voor de publieke ruimte? Breidt die zich uit of krimpt ze in? In het juninummer van Rekto:Verso onderzoeken we de dubbele betekenis van publiek: de rol van de individuele toeschouwer, en de staat van zijn gedeelde biotoop: de publieke ruimte.
 
Lees hier alvast de hele opzet voor het dossier 'publiek'.
^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.