De eindejaarsprijzen van rekto:verso

Het kalenderjaar 2003 hebben we intussen uitgezwaaid. Omdat wij hier ten huize rekto:verso niet zo houden van de obligate eindejaarslijstjes, hebben we gekozen voor een lichtjes gewijzigde formule om het voorbije culturele jaar te herdenken: de uiterst subjectieve rekto:verso eindejaarsprijzen. Want prijzen weggeven daar zijn we goed in.

De prijs voor de beste comedy show gaat naar de deelnemers aan het debat dat het tijdschrift Film & Televisie op 18 november jongstleden organiseerde. Onder het mom van een debat over filmkritiek werd hier een sketch afgestoken zoals we die in jaren niet hadden gezien. Er vlogen net geen stoelen door de zaal en elke poging tot constructief gesprek werd consequent en met verve gesnoerd. Bijzonder grappig was ook de 'kikkerdans' die volgde toen het amusante gezelschap merkte dat de draad van de microfoon tekort was. Schuiven maar! De techniek staat echt voor niks meer, tegenwoordig. De redactie van rekto:verso wenst de heren Duynslaegher, Dufour, De Hert en aanverwanten dan ook van harte proficiat met hun prestatie! De kunstkritiek in het algemeen en vooral de filmkritiek in het bijzonder, zijn er dan ook vele malen beter van geworden. 

De prijs voor de kunstkritiek gaat ongetwijfeld naar Peter Vantyghem, chef cultuur van De Standaard. Naar aanleiding van twee aan elkaar tegengestelde recensies over Bob Dylans meest recente passage in Vorst Nationaal, kwam Vantyghem tot de schokkende en originele vaststelling dat recensies subjectief zijn. Op 15 november lezen we in De Standaard: "(…) stel dat alle recensenten vooraan staan, dat ze allemaal een goeie klank horen, dat ze allemaal gezond en wel zijn en dat ze de volgende dag allemaal tijd genoeg hebben: krijg je dan gelijkende recensies? Helemaal niet." Wij hopen van harte dat de heer Vantyghem ooit de tijd vindt om zijn bevindingen te boek te stellen.  

De prijs voor het goedkoopste tijdschrift voor kunstkritiek, ten slotte, die gaat natuurlijk naar uw lijfblad rekto:verso. U hebt intussen het derde gratis nummer in handen, en wees gerust: we gaan nog een tijdje door op die manier. Vanaf september 2004 zullen we echter boter bij de vis moeten vragen. Vanaf het maartnummer kunt u zich op rekto:verso abonneren. In ruil voor uw massale steun doen wij ons uiterste best om de prijzen zo democratisch mogelijk te houden. Meer nieuws binnenkort. Spread the word!

In dit — extra dikke — januarinummer leest u over schrijvers Dimitri Verhulst, DBC Pierre en Louis-Paul Boon. Niko Hafkenscheid wou zijn derde fotograaf gaan interviewen, maar die had er geen zin meer in. Onze man vraagt zich in zijn bijdrage dan maar af hoe dat komt. Benieuwd hoe dat gaat aflopen. Er is een bespreking van Elephant, de nieuwe film van Gus Van Sant en van Gevecht mè ne neger en honden, een tekst van Jean-Marie Koltès in een regie van Ruud Gielens. Karel Vanhaesebrouck lokte Marc Coenen uit zijn kot met een stuk over de recente koers van Studio Brussel. Er is een rondetafelgesprek over het sociaal-artistieke werk. Frederik De Preester schreef dan weer een brief aan een Afrikaanse vriend over een tentoonstelling waaraan hij zelf meewerkte. Is het kunstkritiek? Wat is kunstkritiek, waar ligt de grens? Bent u het eens met wat we schrijven of soms niet of helemaal niet? Uw antwoord op deze en alle andere vragen ontvangen wij als vanouds graag in onze lezersbrievenbus.

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.