Overmoed

Een kunstenaar is van nature overmoedig, durft – zo rauw en puur – in de vele tinten zielenzwart te graven, tot hij al het kwaad in zich ontwart. Hij vereeuwigt de pijn in z’n zijn, schept vanuit zijn verdrongen herinneringen en kijkt de dood in de ogen.

75_Overmoed.jpg

 

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.