Onthechting

Veel hedendaagse literatuur getuigt van een affectieve onthechting, van een afstand tot de eigen ervaring en identiteit. Deze vervreemding leidt tot een gevoel van ontworteling en desoriëntatie: de afwezigheid van enige kracht of richting die de mens ergens grondt – in een lichaam, een intimiteit, een thuis, een idee, een wereld. 

75_Onthechting.jpg

 

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.