Onderwijs volgens kunstenaars - Thomas Bellinck

Rekto:verso vroeg twee jonge kunstenaars naar een reflectie over hun overgang van binnen naar buiten de school. Thomas Bellinck is theatermaker en doet het met woorden. Martha Verschaffel is illustrator en vertelt met beelden. Beiden studeerden enkele jaren geleden af, maar kwamen sindsdien algauw opnieuw in contact met het onderwijs. Hoe verhoudt hun eigen leerervaring zich tot hun artistieke zoeken?

1.

elf meisjes naast elkaar in een theaterzaal

ze graaien tussen mekaars knieën naar hun zakken op de grond

- dat is langs twee kanten bedrukt

ge moet oppassen want dat is langs twee kanten bedrukt

- welke datum zijn we vandaag

- zie daar staat al iemand

- hebt gij een Parker-vulling

- is het al begonnen

het is al begonnen

- nee dat is de proloog

- dat is toch ook een begin

- nee dat is het begin voor het begint

- heeft er iemand een Parker-vulling

- wat zijn rekwisieten

- wat zijn wat

- rekwisieten

- heeft er nu niemand Parker-vullingen

- rekwisieten is als ge iets gebruikt

- en decor

wat is decor dan

- decor gebruikt ge niet

decor is als het er al is

rekwisiet is als ge het meepakt

- dat is toch ook met een kostuum

dat pakt ge toch ook mee

- kostuum is als ge het draagt als versiering

anders is het een rekwisiet

- of decor

- ja

of decor

als het er al ligt

en ge komt er niet aan

een week later bezoekt de maker van de theatervoorstelling de school van de meisjes

de leerkracht staat de maker op te wachten aan de schoolpoort

ze hebben nog tien minuten voor het volgende lesuur begint

de leerkracht neemt de maker mee naar het leraarslokaal

voor een kop onopzettelijke decafé

- het is goed dat u gekomen bent

ze hebben er niks van begrepen

niks

ze halen de metaforen er niet uit

ze krijgen de verschillende betekenislagen niet geïnterpreteerd

ze hebben geen enkel politiek-historisch referentiekader

ze mislopen alle stilistische knipogen

de maker van de theatervoorstelling klampt zich vast aan het oor van zijn decafé

- ik had u gewaarschuwd

ze zijn niet veel gewoon

voor hen is dat een andere wereld

het is goed dat u gekomen bent

het daagt de maker dat hij de komende vijftig minuten aan elf meisjes moet trachten uit te leggen dat ze eigenlijk misschien wel begrepen hebben

wat ze zogezegd niet begrepen hebben

zonder daarbij het gezag van de leerkracht te ondermijnen

in de gelambriseerde gang van de leraarskamer richting het klaslokaal

stappen de leerkracht en de maker zwijgzaam naast elkaar

de maker vraagt zich af of het mogelijk is om per ongeluk stilistisch te knipogen

 

2.

beste student

wij hebben u niet meer gesproken

sinds u uit onze polyvalente ruimte bent weggebeend

de stilte die u achterliet

werd pas doorbroken door een gastdocent die niet wist hoe onze espressomachine functioneert

wij hopen dat u begrijpt dat onze ongemakkelijke houding niet persoonlijk gemotiveerd is

bij uitstek in ons vakgebied moet er ruimte zijn om te mislukken

om in alle kwetsbaarheid te zoeken en te dolen

ons ambacht openbaart zich pas wanneer wij voluit op ons gezicht durven gaan

dat wensen wij oprecht te geloven

maar in werkelijkheid kunnen wij moeilijk om met mislukking

net als u op uw manier

kunnen wij niet met falen om

niet met uw falen om de eindmeet te halen

niet met ons eigen falen om u daarheen te begeleiden

sommigen onder ons waren van mening dat wij u er toch hadden moeten doorlaten

er werd geopperd dat we het niet konden maken u in uw voorlaatste studiejaar op te geven

dat het vertrouwen vanaf een bepaald punt onvoorwaardelijk moet zijn

dat we het probleem vroeger hadden moeten detecteren

er werd geopperd dat de situatie voor zich sprak

wij zijn een gerenommeerde opleiding

geen hobbyclub

onze instelling zou gezichtsverlies lijden

als wij diploma’s zouden uitreiken aan studenten die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die wij hoog in het vaandel dragen

en zo verschoof het gesprek een tijd lang van een beoordeling van uw traject naar een discussie over onze geloofwaardigheid

er werd geopperd dat de ware selectie in het veld plaatsvindt

en dat een diploma daar geeneens een vereiste is

iemand kwam aanzetten met een uitdraai van de bamaflex

en zo werd uw toekomst een tijd lang gereduceerd tot een rist administratieve scenario’s

één iemand huilde

stille dikke tranen

achter het tumult omtrent uw en onze impasse ging natuurlijk een nog dieperliggende

onuitgesproken onenigheid schuil

want een gesprek over wie potentieel theatermaker is en wie niet

is onvermijdelijk ook een gesprek over wat theater maken is en wat niet

en over wat theater is en wat niet

en juist daarover verschillen wij allen verschrikkelijk hard van mening

en toch

toen het tot een stemming kwam

reageerden wij nagenoeg unaniem

en zo wisten wij ons amper een houding te geven

omdat wij in al onze onderlinge verdeeldheid toch een beslissing hadden genomen

en omdat wij u deze beslissing nu onverdeeld moesten communiceren

toen u aandrong wie van ons u had gebuisd

repliceerden wij dat dat er niet toe deed

dat was een wijs antwoord

wij wilden uw rancune niet voeden

en tegelijkertijd wilde niemand op zijn eentje alle verantwoordelijkheid dragen voor de beslissing die u zo-even de aarde van onder de voeten had gemaaid

en zo ontweken wij uw blik

sommigen ogenschijnlijk onbuigzaam

sommigen overduidelijk beschaamd

omdat ze u een uur lang tegen beter weten in hadden verdedigd

maar zich bij het stemmen hadden neergelegd bij de beslissing van de meerderheid

en één iemand probeerde gewoon heel hard zijn tranen te verbijten

in die onmetelijke stilte na uw vertrek

voor de espressomachine het overnam

ontdekten wij opnieuw dat het altijd een drama is om iemand tegen zijn wil weg te sturen

en altijd een nederlaag

uit ondervinding weten wij dat u met bitterheid aan onze instelling zal terugdenken

maar wij weigeren daaraan te wennen

net als u wapenen wij ons soms met cynisme

maar intussen hopen wij dat u uw weg zal vinden

dat hopen wij eerlijk waar
 

Thomas Bellinck (1983) studeerde enkele jaren geleden af aan de opleiding drama (regie) van het Rits en werkt als theatermaker, onder andere binnen zijn eigen gezelschap tg Steigeisen.

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.