Obsessie

'Obsessie is veruit de meest zinloze menselijke activiteit, omdat je steeds terug en terug en terug uitkomt bij dezelfde vraag, zonder ooit een antwoord te krijgen.' (Norman Mailer)

75_Obsessie.jpg

 

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.