Lust

We zijn allen het product van lust. Met lust op zich is dus niets mis. Toch niet zolang er grenzen aan bestaan. Maar hoe kunnen die grenzen overeind blijven als het waar is wat Bataille beweert: dat ons lustgenot net voortspruit uit het doorbreken van die grenzen?

75_Lust.jpg

 

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.