Lezers gezocht voor een onderzoek naar de actuele kunstkritiek

Voor een onderzoek naar de verwachtingen rond online kunstkritiek zoeken rekto:verso en onderzoekster Lisa-Maria van Klaveren tien lezers die over dit thema in gesprek willen gaan, in april in Gent of Antwerpen. Aanmelden graag voor 28 maart 2016. 

PJK_Symposium_clean_original.jpg

Kunstkritiek is de discussie en evaluatie over alle kunstvormen. Standaard verschijnt deze kritiek in een tekstuele vorm, die denkt vanuit gedrukt papier. De basisaanpak blijft: de expert analyseert en beoordeelt een kunstwerk vanuit zijn of haar eigen autoriteit, als een monoloog. Online lijkt echter meer en meer de dialoog gezocht te worden, via interactiviteit, user-generated content en sociale media. Tussen papier, internet, sociale media en kunstkritiek lijken er nieuwe huwelijken te ontstaan. Wat vinden en verwachten lezers van deze huwelijken?

In samenwerking met rekto:verso en ArchiNed peilen het Domein voor Kunstkritiek en het Institute for Network Culture naar de zienswijzen van gebruikers op de nieuwe mogelijkheden van kunstkritiek. In een groepsgesprek in Antwerpen of Gent worden de lezers van rekto:verso gepeild naar hun eigen antwoorden, ideeën en/of vragen. Zou je meer in interactie willen gaan met auteurs? Heb je nood aan andere vormen van kunstkritiek dan louter tekstuele? Zijn er andere speciale wensen in het digitale tijdperk?

Zin in een groepsgesprek over kritiek?

Centraal in het onderzoek staat de reactie van de lezer op de staat en de veranderingen van de hedendaagse kunstkritiek. Hoeveel vitaliteit kent de lezer de on- en/of offline kunstkritiek toe? Speciale expertise is niet vereist, we mikken op een spontaan gesprek aan de hand van enkele sleutelvragen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Lisa-Maria van Klaveren, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, het Institute for Network Culture en het Domein voor Kunstkritiek. De uitkomsten van het onderzoek worden openbaar gemaakt tijdens de conferentie ‘Kunst van de Kritiek#2’ (op 26 mei in De Brakke Grond, Amsterdam).

Interesse in een gesprek over actuele kunstkritiek en nieuwe on- en/of offline ontwikkelingen? Stuur voor maandag 28 maart een mail naar: Lisa-Maria van Klaveren – onderzoek.kunstkritiek@gmail.com. Geef aan welke stad (Antwerpen of Gent) je voorkeur geniet, evenals je contactgegevens. Dan kunnen wij samen geschikte data vinden in de maand april. Ook voor extra vragen, opmerkingen of wensen kan je op dit e-mail adres terecht.

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.