Kijklust

Mijn huis staat vol kitsch en quatsch. Daarom verzamel ik iets wat weinig plaats inneemt, namelijk blikken van mensen. Ik bedoel oogopslagen, glimpen van ogen, weggeglipt uit netvliesmazen, weerschijn van zielenroerselen, gewone kijkers of bevreemdende wenken. 

75_Kijklust.jpg

 

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.