Irritatie

Je moet als kunstenaar stevig in je schoenen staan om je publiek te durven irriteren. De kunst van het bloed onder de nagels vandaan halen, is een moeilijke evenwichtsoefening: hoeveel ergernis kan de toeschouwer aan? 

75_Irritatie.jpg

 

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.