Interview Trio op Klara

Op zaterdag 15 mei 2010 was literatuurredacteur Tom Van Imschoot te gast in radioprogramma 'Trio' op Klara, naar aanleiding van het 'Walloniënummer', het meinummer van rekto:verso. Ook aan het woord: Guido Fonteyn, auteur van het rekto:verso-interview met Laurent Busine.

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.