Het zoveelste cultuurtijdschrift van Vlaanderen

Voor u ligt het zoveelste cultuurtijdschrift van Vlaanderen. Want laten we wel wezen. Er zijn er (volgens velen te) veel. De kritische - ook virtuele - platforms schieten als paddestoelen de grond uit. Even snel verdwijnen ze weer, want zoals algemeen geweten is, het uitgeven van tijdschriften is een onnoemelijk riskante zaak. Waarom, vraagt u zich ongetwijfeld en zeer terecht af, waarom in godsnaam wéér een tijdschrift?

Omdat wij vonden dat er een gat in de cultuurtijdschriftenmarkt zat. En omdat we in ons glazen bolletje hadden gezien dat het gat alleen maar groter zou worden. Het gat heet kunstkritiek. Ondanks alle berichten over overbevolkte tijdschriftensegmenten is er aan deftige kunstkritiek in Vlaanderen immers een serieus tekort. De kritiek verdwijnt en wordt afgedaan als voer voor gestudeerde specialisten. Als dat niet het geval is wordt de kritiek gereduceerd tot sterretjes, tot oneliners, tot haar per definitie beperkte nieuwswaarde, stokpaardje bij uitstek van het hedendaagse mediabedrijf.

Rekto:verso is ontstaan vanuit de diepgewortelde noodzaak om iets te doen aan de algemeen afgekondigde crisis van de (Vlaamse?) kunstkritiek. Als die crisis gelegen is aan het feit dat er geen jonge pennen meer zijn die in staat zijn om aan degelijke en zelfs vernieuwende maar toch toegankelijke kritiek te doen, dan is rekto:verso een slechte zet geweest. Als die crisis daarentegen het gevolg is van een chronisch gebrek aan degelijke platformen die zich concentreren op het publiceren van diepgravende kunstkritiek, dan kan rekto:verso wellicht een stukje van de sleutel worden.

In rekto:verso willen we de grenzen van de kunstkritiek opzoeken én tarten. We willen verder gaan dan de klassieke recensie en dieper dan het gemiddelde interview. We willen analyseren en we willen standpunten innemen. We willen visies afwegen. We willen discussies aanwakkeren en ontmaskeren. We willen niet zonodig actueel, laat staan modieus zijn, maar wel interessant, relevant, reflectief. We willen ons niet voor één gat laten vangen. We willen de discussie promoten. We willen uit ons kot komen en hopen anderen eruit te lokken.

Het zoveelste cultuurtijdschrift van Vlaanderen wordt tijdens dit eerste nuljaar gratis verspreid op een oplage van vijfduizend exemplaren. Daar danken we onze geldschieters en steunpilaren, en in de allereerste plaats Victoria, bij deze vijfduizend maal voor. Zij geven ons de kans om in dit eerste nuljaar de grenzen van het gat waarop we mikken af te tasten. In de vele lezersbrieven die u ons zult schrijven zullen we kunnen lezen waar we een brug te ver zijn gegaan en waar net niet. Aan de talrijke interessante bijdragen die u ons zult opsturen zullen we zien dat het gat misschien nog groter is dan we aanvankelijk hadden gedacht. En aan het immense aantal abonnementen voor de eerste betalende jaargang dat we aan het eind van onze nuljaargang zullen hebben verkocht, zullen we kunnen aflezen dat het gat gevuld moest worden.

Hopelijk krijgt onze glazen bol gelijk.

Een woord van dank, obligaat maar recht uit de buik, aan al diegenen zonder wie de start van rekto:verso onmogelijk was geweest - Hans Van Acker om van in het prilste begin zo goed als blindelings mee te lopen en de vormgeving en website te verzorgen - Leen Persoons, Ariane De Vriendt en Marlou Bollen om ons te willen helpen bij de dingen waar we niet sterk in zijn - Karen Burvenich, Sven De Coninck, Wouter Hillaert, Maarten Van Dyck, Tom Van Imschoot en Thibaut Verhoeven voor de eerste fantastische redactiemaanden en al diegenen die nog zullen volgen - Tim Bisschops voor de foto's - Dirk Pauwels, Koen Gisen, Mathilde Geens, Ilse Scheers en de hele Victoriaploeg voor de ongelooflijke steun en het advies en vooral voor het vertrouwen - Steven Heene, Luc Dewaele, en de hele Vooruitploeg - Patrick Allegaert - Joost Fonteyne - Barbara Van Lindt - Trudo Engels — Jan Baetens voor het geloof, de gesprekken, de steun - Maarten Beyaert voor boekhoudkundig advies - David Bauwens voor de initiatieles 'Hoe richt ik een v.z.w. op?' — alle instellingen die in dit eerste nummer hebben geadverteerd — alle instellingen die rekto:verso in hun tijdschriftenaanbod hebben opgenomen - alle auteurs die voor dit eerste nummer een bijdrage hebben geleverd - al diegenen die beloofd hebben om dat later te zullen doen - en iedereen die dit eerste nummer zal lezen.

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.