Het beeld van het jaar

Tussen al dat gekakel over het voorbije mislukte politieke jaar, tussen de schier eindeloze reeks open brieven en mails naar Bart en Elio, tussen de programma's waarin men elkaar voor de voeten liep om een alweer nietszeggende eerste reacties van de hoofdrolspelers te horen ... Tussen al dat hopeloze en zinloze gedoe van de voorbije weken dus, was er een beeld dat mij van mijn sokken blies. Een beeld dat voor mij nu al tot ‘beeld van het jaar’ verkozen mag worden. Een beeld dat verscheen op het eind van het Eén-journaal. Daar waar men meestal nog een (olijke) uitsmijter laat zien.

Het was een beeld uit een reportage over een toneelvoorstelling bij NTGent, gebaseerd op een Griekse tragedie (Thyestes van Hugo Claus) over twee broers die elkaar haten. De spelers waren enkele bekende koppen uit de politiek: ik herkende Wilfried Martens, Miet Smet, Willy Claes, Wivina Demeester en Frank Beke. Hen werden door acteurs achter de coulissen de woorden en acties ingefluisterd die ze moesten zeggen en spelen.

Eén beeld overrompelde mij: Willy Claes en Wilfried Martens, elk met een koningskroon op het hoofd, omhelzen elkaar. Lang en stil. Twee mannen, van een zekere leeftijd, opgegroeid in een tijd waarin een omhelzing tussen twee mannen nog niet ‘evident’ was. Twee mannen met een serieuze staat van dienst, die elkaar als politieke opponenten wellicht talloze keren het bloed van onder de nagels hebben gepest. Twee zulke Vlaamse Reuzen dus, die elkaar omhelzen... lang en stil.

Als metafoor kan dat tellen! Als statement is dit een van de meest aangrijpende en politiek juiste beelden die ik ooit op de planken heb gezien. Met dank aan NTGent om zoiets voor elkaar te krijgen, met dank aan onze oude politici om op zo'n vraag welwillend in te gaan, met dank aan de spelers die dit hebben bedacht en aan de VRT om dit beeld in hun journaal te laten zien. Een beeld waarvan ik zou voorstellen om het eindeloos te herhalen, als een lus tussen alle programma's, op alle Belgische zenders. Ook tijdens de nachtelijke herhalingen.

Kunt u het zich voorstellen? Bart en Elio ...?

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.