Het 2e Cultuurparlement van de Lage Landen

Op 4 september 2016 organiseren rekto:verso en het Transitiebureau het tweede Cultuurparlement van de Lage Landen, op het Nederlands Theater Festival. Zowel in Vlaanderen als in Nederland zijn dan de subsidies voor de komende jaren verdeeld. Meteen een goeie gelegenheid om ons kunstenbeleid nog eens te overdenken. Hoe kan het anders en beter? Wees erbij, in Amsterdam. En dien voor 25 augustus gerust zelf een voorstel in! 

Het tweede Cultuurparlement van de Lage Landen komt er een dik half jaar na de eerste editie op 7 februari. Toen verzamelden zich in een kasteeltje pal op de grens dertig Nederlandse en dertig Vlaamse kunstenaars en cultuurwerkers om door te praten én te stemmen over een tiental voorstellen van allerlei slag. Lees hier het verslag en de uitkomsten. Wie erbij was, zal getuigen dat het een heel fijne grenservaring werd…

bwpencil 2.jpgHet tweede Cultuurparlement focussen we nu op de subsidiebeslissingen aan beide kanten van ons gedeelde taalgebied. In Vlaanderen viel het verdict al op 30 juni, in Nederland volgde de beslissing begin augustus. Naar gewoonte is de logische eerste reactie dan de nodige opschudding. Maar wat voorbij die ontstentenis? Wat zijn onze eigen voorstellen voor een ander kunstenbeleid? Kunnen we ons prikkelende alternatieven verbeelden voor de huidige subsidiefilosofie? Rekto:verso en het Transitiebureau geloven van wel. We zijn ook van overtuigd dat een uitwisseling over de landsgrens heen op zich al een inspirerende eerste stap kan zijn.

We nodigen iedereen uit die gelooft dat de kunsten(sector) nieuwe stappen kan en moet zetten, en daarover wil doorpraten met andere doeners, denkers en dromers. Na een korte inwijding in de essentials van de subsidiëring aan de andere kant van de grens, schuiven we rond een tiental ingediende voorstellen afzonderlijke tafels uit: om samen door te praten en de voorliggende ideeën te verfijnen. Wellicht loopt een en ander opnieuw op een stemming uit.

Schrijf je hier in en/of dien voor 25 augustus zelf een voorstel in dat je zou willen voorleggen in het Cultuurparlement. Eind augustus 2016 bekijken rekto:verso en het Transitiebureau de meest wervende of verrassende voorstellen, en nodigen we je al dan niet uit om jouw idee te verfijnen en voor te leggen aan het parlement.

 

Rekto:verso en het Transitiebureau publiceerden eind 2015 het onvolprezen Zwart-Wit-boek en vonden elkaar in eerdere initiatieven in dezelfde lijn. Zo trekt het Transitiebureau De Agenda, een reizende reeks van open gespreksavonden rond de toekomst van het Nederlandse (podium)kunstenveld. In 2014 organiseerde rekto:verso op het Vlaamse Theaterfestival Een ander gesprek: een gespreksformat op basis van verrassende voorstellen aan beleid en cultuurveld. 

 

Praktisch

Waar?

In de Amsterdamse Stadschouwburg, tijdens het openingsweekend van het Nederlands Theater Festival (dus in het slotweekend van het Vlaamse TheaterFestival)

Wanneer?

Zondag 4 september 2016, 15u-19u

  • 12u00: de Vlaamse bus vertrekt in Brussel
  • 13u00: de Vlaamse bus passeert in Antwerpen
  • 15u00: begin Cultuurparlement, met samen eten
  • 19u00: einde Cultuurparlement, Vlamingen terug huiswaarts met de bus
  • 21u-22u: aankomst in Antwerpen en Brussel

Hoe? Schrijf je hier verplicht in!

We brengen ingeschreven deelnemers eind augustus op de hoogte van de laatste praktische afspraken en de ingediende voorstellen, en van de opstapplaatsen voor de Vlamingen.

Kostprijs?

Nog te bepalen, maar liefst gratis. Ons parlement werkt zo democratisch mogelijk.

Vragen / opmerkingen?

Mail info@rektoverso.be en transitiebureau@gmail.com

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

De scheiding tussen

De scheiding tussen basisinfrastructuur en fonds is wellicht op den duur niet langer wenselijk

Sheding tussen BIS en Fonds

Sheding tussen BIS en Fonds op termijn wellicht niet wenselijk

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.