Handvest voor duurzaamheid

Geachte

in de periode van 1 september 2012 tem 7 februari 2013

wil ik een nieuw werk maken

ik ben kunstenaar

het werk heet handvest voor een actieve medewerking van de podiumkunsten aan een transitie naar rechtvaardige duurzaamheid

hiervoor heb ik uw hulp nodig

ik roep die in bij alle werknemers binnen de podiumkunstenorganisaties die structurele steun ontvangen onder het kunstendecreet

mijn vraag is of u gedurende bovengenoemde periode de artikelen beschreven in bijgevoegd handvest met zorg en naar best vermogen na wil leven

door het onderschrijven van dit handvest

wordt u mede kunstenaar van mijn werk

en staat het u vrij dit vervolgens te promoten bekritiseren uitbreiden

omkeren of verkopen zoals u dat met uw eigen werk zou doen

 

onderschrijven kan op www.handvest.be

vragen voorstellen en reacties naar jajaja@handvest.be

 

ik besef dat de medewerking waarom ik u vraag

niet voor de hand ligt

ik durf erom te vragen als kunstenaar

omdat ik een nieuw werk wil maken

dit werk

omdat ik geloof in het vermogen van een werk

in een vermogen dat iedereen heeft

min of meer

eerder dit dan dat

weinig of veel

misschien

 

ik kijk ongeduldig naar uw antwoord uit

ik groet u warm en met achting

 

benjamin verdonck

 

handvest voor een actieve medewerking van de podiumkunsten

aan een transitie naar rechtvaardige duurzaamheid

 

aan alle werknemers binnen een podiumkunstenorganisatie

die steun ontvangen onder het kunstendecreet

en bij uitbreiding aan iedereen die deze oproep gehoor wenst te geven

 

ik vraag u mij te helpen bij het maken van een kunstwerk

 

het kunstwerk bestaat erin

gedurende een vooropgestelde periode

met zorg en naar best vermogen

de hiernavolgende artikelen

te betrachten

 

deze artikelen hebben betrekking op het doen en laten van de geëngageerde

in zijn hoedanigheid als werknemer binnen een podiumkunstenorganisatie

en zijn op geen enkele manier bindend

voor het doen en laten van de geëngageerde buiten dit verband

 

het kunstwerk vangt aan op 1 september 2012

bij de start van het nieuwe theaterseizoen

en loopt af op 7 februari 2013

160 dagen en een half later

halverwege datzelfde theaterseizoen

 

na afloop van het kunstwerk

vervalt elke verbintenis aangegaan tijdens de creatie ervan

 

bij de aanvang van het kunstwerk

worden alle ecoteams van de deelnemende podiumkunstenorganisaties

ontbonden

gevraagd wordt vervolgens

te mediteren over de oorzaak van de ecologische crisis

aan de hand van een brief

die de verenigde naties schreef aan kunstenaars gilbert en george

naar aanleiding van hun tentoonstelling the naked shit pictures

met de mededeling dat  westerse uitwerpselen

nog genoeg zouten en mineralen bevatten

om een kind uit de derde wereld

vier dagen langer mee in leven te houden

 

bij de aanvang van het kunstwerk

wordt de donderdag veggiedag

afgeschaft

die dag wordt er naar keuze

biefstuk friet geserveerd of tongfilet met pommes dauphine

gevraagd wordt vervolgens de overige dagen

vlees noch vis in de kantine aan te bieden

een werknemer die buitenshuis een maaltijd nuttigt in dienstverband

zal zich behalve op donderdag ook van vlees of vis onthouden

 

bij de aanvang van het kunstwerk

wordt alle noodzakelijk geachte papieren promotie van producties

waarvan de première voorzien is binnen vooropgestelde periode

gedrukt in zwart wit op ongebleekt gerecycleerd papier

het hiermee gewonnen overschot op het communicatiebudget

wordt gestort op een gezamenlijke rekening

en bij het beëindigen van vooropgestelde periode

aangewend voor het huren van één of meerdere billboards

waar tegen witte achtergrond in zwarte letters

ondersteboven te lezen zal staan

we agreed on everything

 

 

bij de aanvang van het kunstwerk

wordt de deelnemer gevraagd

zich met het openbaar vervoer en/of de fiets

van en naar het werk te bewegen

geëngageerden die later werken

dan er openbaar vervoer voorzien is

krijgen overnachting aangeboden

tot drie maal toe kan de geëngageerde familiale omstandigheden inroepen

om met een taxidienst alsnog naar de woonplaats terug te keren

 

bij de aanvang van het kunstwerk

wordt de deelnemer gevraagd

om dans- en toneelstukken te maken

zonder decor

of

met decor

maar samengesteld uit materiaal

dat al in het bezit was van de organisatie

vooraleer deze zijn medewerking aan het kunstwerk verleende

 

voor toneelstukken die reizen

geldt in het bijzonder dat

afgezien van het materieel

waarover het huis waarnaartoe men reist beschikt

het decor

van die omvang is dat spelers en technici

in de mogelijkheid verkeren

om de stukken tijdens hun verplaatsing

op een veilige en comfortabele manier

met zich mee te dragen

het hiermee gewonnen overschot op het decorbudget

dient aangewend om meer podiumkunstenaars te werk te stellen

 

bij de aanvang van het kunstwerk

verbindt een ieder zich ertoe

geen gebruik te maken van het vliegtuig

noch gezelschappen te ontvangen

die voor hun verplaatsing hiervan gebruik maken

op dit artikel is geen uitzondering mogelijk

behalve wanneer deelnemende organisatie argumenteert

dat een dergelijke internationale tournee de enige optie is

om het financiële voortbestaan van de organisatie

te verzekeren

of

wanneer de geëngageerde in het bezit is van een ring

die hij om zijn vinger draait

waarna hij onzichtbaar

vliegt

en dit

tweemaal op een europese

en

eenmaal op een transatlantische vlucht

waarna de bevoorrechtte zich ertoe verbindt

een maand lang

elke avond

tot driemaal toe

te huilen als een hond

 

 

beeldt u zich in wat er zou gebeuren mocht

de gehele podiumkunstensector

nauwgezet en hardnekkig volhardend

160 dagen en een half lang

meehelpen aan dit kunstwerk

 

 

wat een kathedraal aan kluwens dissonanten en dialectiek

wat een epifanie aan mogelijkheden

draagvlakken spel vreugde en symbolisch kapitaal

dit zou genereren

voor onze toekomstige kunstpraktijk

cocteau indachtig

die

gevraagd

wat hij mee zou nemen mocht zijn huis in brand staan

antwoordde

het vuur

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.