Generositeit

Met goeie songs kan je flink opgescheept zitten, zoals met een onvervangbare vriend. Misschien moeten we het nalatenschap van de gestorven muzikanten dan vooral begrijpen als dragers van heel specifieke emoties die ons naar een minder ‘zegbare’ generositeit leiden. 

75_Generositeit.jpg

 

 

^ Terug naar boven
 

Reacties

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • No HTML tags allowed
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Als maatregel om geautomatiseerde spamrobotten tegen te gaan, vragen wij u het huidige jaar in te vullen. Op die manier kunnen we uw bericht onderscheiden van spam.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.